PRŮKOPNÍCI VE VÁLCOVÁNÍ

Již více než 40 let je Shape lídrem v pokročilém zakázkovém válcování. Tradice inovací a patentovaných zlepšení procesů udržuje Shape na špici technologie válcování.

Válcování nabízí díky integraci linkových procesů značné ekonomické výhody ve srovnání s jinými metodami tváření kovů, čímž eliminuje potřebu mnoha dalších sekundárních operací. To přispívá ke snížení nákladů a času v průběhu výrobního procesu.

I přesto, že je cena klíčovým aspektem, nezaměřuje se Shape pouze na ni. Díky využití pokročilé vysokopevnostní oceli a inovativních metod válcování dokáže Shape zvýšit výkonnost komponentů i celého systému.

Je to jedinečné spojení úspor v oblasti nákladů i celkové hmotnosti, které spolu s lehkým výkonem staví Shape na pozici hodnotného partnera při hledání řešení pro zpracování oceli.

• Optimalizované využití materiálu
• Kratší dodací lhůta
• Nákladově efektivní konstrukční změny
• Snížení nákladů díky linkovému procesu
• Snížení počátečních i dlouhodobých nákladů na nástroje
• Různé druhy vzorů a délky dílů z jedné sady nástrojů
• Materiálová flexibilita: od měkké oceli, hliníku, až po pokročilou vysokopevnostní ocel a nerez materiál

 • Děrování (před, střed, po) a vrubování
 • Linkové svařování (laser, indukční, odporové)
 • Linkové ohýbání
 • Linkové vkládání závitových šroubů
 • Linkové řezání na určité délky
 • Zápustné díry
PĚT PŘEDNOSTÍ VÁLCOVÁNÍ

Shape se specializuje na pokročilou vysokopevnostní ocel až do 1700 MPa s možností variace typu a tloušťky v jedné sadě nástrojů.

Vzory pro otvory jsou nastaveny v lince a snadno je lze měnit pomocí jednoduché výměny razících nástrojů.

Výroba profilů jednotlivých komponentů je srdcem válcování. Stejné profily mohou být použity u více komponentů, kde každý z nich je navržen k optimálnímu výkonu a odlehčení.

Měnného i neměnného zakřivení může být dosaženo pouhou úpravou procesu, není zapotřebí žádných nových nástrojů.

Různých délek dílů dosáhneme úpravou střihací hlavy v lince a výměnou razících nástrojů tak, aby bylo dosaženo požadované délky.

INOVACE LINKOVÉHO OHÝBÁNÍ

Inovaci má Shape zakořeněnou ve své DNA. To je důvod, proč neustále posilujeme tým materiálových a procesních expertů, kteří vyvíjejí další generace válcovacích řešení. S každou novou inovací posouvá Shape hranice válcování a vyrábí komponenty, které překračují silová, hmotnostní a výkonnostní očekávání.

 • Umožňuje konstantní poloměr ohybu
 • Linkový proces eliminuje druhotné ohýbání
 • Osvědčený pro všechny druhy válcovaných profilů
 • Představen v roce 1990
 • Umožňuje změnu poloměru jedním směrem, v jedné rovině (tvary U)
 • Osvědčený pro AHSS nárazníky a zakázkové profily
 • Představen v roce 2007
 • Umožňuje změnu poloměru ve dvou směrech, v jedné rovině (tvary S)
 • Osvědčený pro tažná zařízení a zakázkové trubkové profily
 • Představen v roce 2009
 • Umožňuje změnu poloměru libovolným směrem
 • Umožňuje 1D, 2D a 3D ohyb na stejné lince
 • Vhodný pro konstrukční komponenty
 • Představen v roce 2014