ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnost našich pracovníků je prvořadá a žádná jiná oblast nemá větší význam. Shape se zavázal k bezpečnostnímu programu, který:

 • Poskytuje a udržuje bezpečné pracovní prostředí
 • Vytváří a dodržuje bezpečné pracovní postupy
 • Poskytuje školení podporující bezpečné pracovní návyky

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Shape se zavázal k udržitelné budoucnosti výrobou produktů takovými způsoby, které omezují naše negativní dopady na životní prostředí. Náš závazek k šetrnosti vůči životnímu prostředí není založen jen na dodržování předpisů, ale je také zaměřen na neustálé zlepšování našeho systému na ochranu životního prostředí. Skrze následující aktivity demonstrujeme naše odhodlání omezovat negativní dopad naší činnosti na životní prostředí.

 • Environmentální politika
 • Snižování bezpečnostních a ekologických rizik
 • Soulad s ekologickými předpisy
 • Prevence znečištění
 • Neustálé zlepšování přístupu a postupů
 • Přímo v závodu – dny udržování venkovní čistoty
 • Distribuce stromků na Den Země
 • Program na snižování produkce odpadu
 • Registrace v Systému řízení životního prostředí ISO 14001
FIREMNÍ ETIKA

Shape se zavazuje vykonávat svou činnost v souladu s nejpřísnějšími etickými standardy. Naši zákazníci to očekávají, naši pracovníci to očekávají a naše komunita to očekává. Pokud si myslíte, že došlo k porušení firemních zásad chování, dejte nám vědět.

Podat anonymní zprávu