VEDOUCÍ POZICE V TECHNICE DOPLNĚNÁ INOVATIVNÍMI PROCESY

Shape poskytuje všechny potřebné procesy a kapacity pro výrobu a montáž komponent pro různé aplikace po celém světě. Aby vám pomohl s globálními potřebami ve výrobě, Shape zaměstnává rozmanitou síť výrobních zařízení a strategických aliancí.

Již více než 40 let je Shape lídrem v pokročilém zakázkovém válcování. Specialita Shape spočívá ve vysokoobjemovém nepřetržitě doplňovaném válcování pokročilé vysokopevnostní oceli. Válcování poskytuje neoddělitelné ekonomické výhody oproti jiným kovovým tvářecím procesům integrováním linkových procesů, které eliminují potřebu sekundárních operací, které zvyšují náklady a čas výrobního procesu.

Shape jako poskytovatel vstřikovacích lisů vám přinese celou řadu služeb pod jednou střechou. Díky využití nejnovějších technologií a zařízení, včetně CAE, velké tonáže dvouvstřikových lisů, kontroly tlaku v dutině, robotiky a inovativních nástrojových koncepcí. Shape je schopen vyrábět cokoliv od jednoduchých, vysokoobjemových částí až po vysoce technické komponenty nebo systémy.

Zákazníci mají přístup k celé řadě výrobních kapacit, včetně úseku ohybu, děrování a obrábění, tepelnému zpracování a sváření hliníku. Shape i nadále uplatňuje svou odbornost ve tváření kovů, strategii dodavatelského řetězce a osvědčený přístup s veškerými službami, aby přinášel nové inovace, výběr materiálu, designu a zpracování hliníkových komponentů. Rostoucí partnerství s globálními dodavateli hliníku vytváří pro Shape pozici pro pokračující růst v jejich obchodování s hliníkem.

SVAŘOVACÍ TECHNIKA SVĚTOVÉ TŘÍDY

Globální výrobní kapacity Shape jsou podporovány prvotřídním svařováním a montáží. Automatizované robotizované svářecí buňky jsou kritickým prvkem výrobního procesu v rámci globální působností Shape. K dispozici je několik typů svařovacích operací, včetně: odporového svařování, laserového svařování, indukčního svařování, švového svařování, MIG svařování a svařování TIG.