SPECIALISTA NA VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

Jako specialista na vstřikování plastů nabízíme celou řadu služeb pod jednou střechou. Díky využití nejnovějších technologií a zařízení, včetně CAE, velkotonážních dvouvstřikových lisů, kontroly tlaku v dutině, robotiky a inovativních nástrojových koncepcí je Shape schopen vyrábět cokoliv od jednoduchých vysokoobjemových částí až po vysoce technické komponenty nebo systémy.

Naši inženýři chápou význam rovnováhy mezi výkonem, hmotností a cenou. Díky této znalosti můžeme rychle reagovat na potřeby našich zákazníků a eliminovat tak nutnost využití více dodavatelů právě díky tomu, že Shape dělá vše pod jednou střechou. Velkotonážní dvouvstřikové odlévání, vlastní CAE i fyzikální testovací laboratoř odlišují Shape od mnoha tradičních dodavatelů, kteří jen vyrobí a odesílají. Mít vedle sebe kvalifikovaného technického partnera může znamenat velkou konkurenční výhodu.

  • Konstrukce pomocí výrobní expertízy
  • Vysoce automatizovaný proces
  • Opakovatelnost a kontrola
  • Nízké náklady na materiál
  • Odpad je recyklovatelný a znovu použitelný
  • Široká škála materiálů a výkonnostních možností
  • Nástroje s dlouhou životností
  • Minimum dokončovacích prací

• Kapacita lisu 17 až 3000 tun
• Vysokotonážní dvouvstřikové lisy
• Optimalizace dílu před výrobou nástrojů
• Vlastní návrhy nástrojů a metody zpracování
• Souběh návrhů produktu, nástrojů i procesu
• Uzavřený okruh, přesné sledování
• Masterbatch (míchání formule na lince dle zákazníka)
• Vstřikování s vložkou
• Výztuhy na míru
• Povrchy třídy A
• Šestiosá robotika
• Komplexní sestavení

S více než 300 dostupnými pryskyřicemi, včetně námi patentované NetFlex pryskyřice, zajišťujeme vysokou míru flexibility v materiálu. Zákazníci si mohou vybrat mezi původním či recyklovaným materiálem nebo využít možnosti Masterbatch, tedy zakázkového míchání formule poskytující vyšší výkon materiálu při nižších nákladech.

Dostupné pryskyřice zahrnují: polypropylén, nylon, PC / ABS, PC / PBT, TPO, TPE, ABS, plněné mastkem, plněné sklem, minerální plnění a mnoho dalších.